Voorwaarden, Privacy, Cookies op de website https://snelletransport.nl - https://ankersmit-transport.nl

snelletransport.nl als administrator, de term -ons- of -wij- verwijst naar de eigenaren van de websites zoals op https://snelletransport.nl vermeld.

 

Algemeen

Heeft u vragen die te maken hebben over uw bestelling(en) en/of producten te vinden via deze website? Dan kan u contact opnemen met de betreffende verkopende website waar u naar toe gelinkt wordt. Wij zijn niet de verkopende partij van de diensten en/of producten te vinden op deze website, maar slechts een verzamelwebsite. Ondanks het feit dat deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Evenmin aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie en of sjablonen op deze site. Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

 

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers.

De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

 

Gelinkte internetwebsites

Aan u als gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het kan voorkomen dat prijzen, productinformatie of afbeeldingen niet overeen komen met de aanbieder van het product en of dienst. Wij zijn hier niet verantwoordelijk voor. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

 

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de website. Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Privacy Statement

Wij vinden uw privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij dat doen.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken GEEN persoonsgegevens bij gebruik van deze website. Indien er gebruik gemaakt wordt van google analytics dan worden IP adressen volledig geanonimiseerd. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Omdat er GEEN gegevens worden verzameld van bezoekers van deze website kunnen deze ook niet worden gedeeld met derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Omdat er GEEN gegevens worden verzameld van bezoekers van deze website kunnen deze gegevens ook niet worden opgevraagd.

 

Cookies op deze website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken minimaal de functionele cookies. De functionele cookies hebben puur alleen een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Volgens de wet mogen wij functionele cookies direct op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Hieronder vind u een overzicht van cookies die op deze website worden gebruikt.

 

Functional cookies

XSRF-TOKEN cookie - Duur: Session - Zorgen ervoor dat we kunnen valideren bij een verzoek voor het contactformulier (en in de toekomst wellicht voor andere functies) afkomstig is

van de website. Dit voorkomt SPAM bij bezoekers.

Cookie - Duur: Session

- Worden gebruikt om te bepalen of de bezoeker online is of niet.

Cookieconsent_status cookie - Duur: 1 jaar

- Deze cookie checkt of u akkoord bent gegaan met de analytics cookies om te voorkomen dat de pop-up op opnieuw wordt getoond.

 

Overige bepalingen omtrent het plaatsten van cookies

Deze website bevat linkjes naar andere partijen die mogelijk persoonsgegevens verzamelen. Wij hebben hier geen invloed op. Door gebruik te maken van deze website is het dus mogelijk dat u op een andere website terecht komt die wel persoonsgegevens verzamelen of naast functionele cookies andere type cookies plaatst waarmee persoonsgegevens worden verzameld. U kunt zich tevens afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet meer van alle functionaliteiten van deze website gebruik maken, content kan eventueel niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de website niet meer naar behoren werkt. We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Extra overige bepalingen kunt u eventueel vinden op onze extra Privacy Statement. Als deze extra Privacy Statement aanwezig is, kunt u deze vinden in de footer van deze website onder of boven deze Privacy Statement.